top of page

Да не забравя да възтановя ДДС начислено в ЕС !!

Как ??? :( :(

Ние ще възтановим Вашето ДДС от всички Европейски страни

Лесно и Сигурно

Транспортните фирми имат право на възстановяване на ДДС начислено в ЕС, трябва да:
  • НЕ сте постоянно устанновни и да нямате гражданство в държавата, от която искате да възтановите ДДС
  • НЕ сте регистрирани по ДДС в държавата, от която искате да възтановите ДДС
  • Имате издадена оригинална фактура, за направени фирмени разходи
  • Възстановяване на ДДС от всички Европейски страни

  • Лесно и Сигурно, необходими са оригинални фактури и пълномощно

  • Нисък комисион, 5% върху въстановената сума*, комисионните се начисляват след като получите ДДС –то в банковата си сметка

ДДС се възстановява не само върху горивата.

ДДС  се възстановява от АдБлу, някои пътни такси,  например: Унгарски тол, Румънска винетка и част от Белгииския тол и някои мостове и тунели.

Както и от закупени с оригинарна фактура Резервни части.

Без име.jpg
ПРОЦЕДУРА

Информираме Ви преди Всеки период за подаване на искания.

  Вие няма да изпуснете пероид

Изпращате ни наличните фактури

Подаваме исканията към данъчните власти към страната, от която са издадени фактурите.

Уведомяваме Ви.

Получаваме потвърждение на искането и получавате ДДС-то в посочената от вас смекта

Контакти:

e-mail: desk_roadpoint@abv.bg

телефон: 0879018010

Светослава Солакова

bottom of page