top of page

Автомобилен транспорт

FACTS

Автомобилният транспорт е все още единственият начин да се превозят стоки  от врата до врата, с присъединяването ни към ЕС превозните дни са се намалили драстично, поради по-лесното преминаване от през граничните пунктове.
Автомобилният транспорт все още по-евтин и надежден от въздушния, морския и жп. транспорта на средно дълги разстояния. С GPS системите Вие сте наясно по всяко време къде е Вашата стока и как се предвижва тя. Това е най-гъвкавият начин да превозите своята пратка,
тъй като лично може да посочите желани срокове и местоназначение, както и по всяко време да променяте направлението на стоката си, като това не може да го направите, ако сте качили стоката си на влак. Ако искате да бъдете динамични вашето решение е да използвате автомобилен превоз.
Чрез автомобилният транспорт Вие получавате по-кратки срокове на доставка, а в определени региони това може да е и единствената възможност за превоз на стоки.
Очартани са ясни правила за превоз по шосе в ЧМР Конвенция. Всички автомобилни превози са подчинени на ЧМР конвенцията с изключение на пощенските пратки, тленните останки и личните вещи.
В ЕС превозите се извършва с ЧМР товарителница и опис на стоката. 
Линк ЧМР Конвенция:  http://info.mitnica.com/na/index1.php?p=cmr_conv 

                 СЪВЕТИ КАК ПРЕВОЗЪТ ВИ ДА ПРЕМИНЕ УСПЕШНО

  • Избретете РОУДПОЙНТ ВС  да превози товарът Ви!

  • Дайте пълно и точно описание на превозваната стока и тегло

  • Опаковайте стоката за превоз по подходящ и надежден начин, за да издържи превоза. Сложете я върху палета

  • Проверете или ни попитайте, дали стоката Ви не е забранена за превоз или дали няма допълнителни изисквания, които трябва да се спазят.

  • Натоварете камионът по правилен начин.

  • Наше задължение ще е да укрепим стоката Ви, ако смятате, че тя не трябва да бъде натискане и връзване, поради мекотата си, моля да ни уведомите.

  • Бъдете подготвени с необходимата техника, в деня на пристигане на превозното средство, за да го натоварите/ разтоварите своевременно.

  • Издайте описен лист за стоките, които са натоварени в камиона и го предоставете на шофьора.

  • Уведомете получателя затова, че сте изпратили и към него пътува товарът, който е обект на Вашите договорки, така че той да е подготвен за получаването му.

  • Ако стоката Ви е ценна, скъпа или лесна за кражба попитайте ни за Карго застраховка.

bottom of page